Toimintaterapia Tiina Aalto

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea yksilön toiminnallista suoriutumista arkiympäristössään. Terapiaprosessissa yksilö tai huoltajat määrittävät kuntouksen tavoitteet toimintaterapeutin tuella. Toimintaterapiassa hyödynnetään yksilön mielenkiinnon kohteita sekä vahvuuksia ja terapian tavoitteena on toiminnallisuuden sekä elämänlaadun tukeminen. 

Muutoksen tavoite voi olla pieni tai iso ja se voi liittyä muun muuassa fyysiseen toimintakykyyn, elämänhallintaan tai arjen eri toimintoihin. Akuutti sairastuminen, vamma tai kehityksen viive voivat tuoda haasteita arkeen. Toimintaterapiaprosessi sisältää toimintakyvyn arviointia, yksilön toimintakyvyn tukemista, ohjausta sekä terapiaa sisältäen lausunnon. Lisäksi tarvittaessa on läheisten ohjausta. Toimintaterapeutti kulkee mukana muutosprosessissa.

Tuotan yksilötoimintaterapiapalveluja arkikäynteinä Satakunnan alueella.  Alueeseen kuuluvat Pori, Ulvila, Nakkila, Harjavalta, Merikarvia, Siikainen, Pomarkku, Kankaanpää ja Jämijärvi. Toimin Kelan palvelutuottajana osa-aikaisesti.  Tällä hetkellä kuntoutuspaikat ovat täynnä.  Kelan palvelukuvaukset löytyvät linkkinä alapuolelta. 

https://www.kela.fi/documents/20124/940710/palvelukuvaus-vaativan-laakinnallisen-kuntoutuksen-yksiloterapiat.pdf/200e3fed-12b2-a4c1-df3a-72feee7877ed?t=1661947698523<br>

https://www.kela.fi/documents/20124/410362/lasten-ja-nuorten-fysio-ja-toimintaterapiat-palvelukuvaus.pdf/b65644dc-439e-7ff3-ca9b-a1caf307653f<br> 


Mitä haluat tehdä tai mihin haluat osallistua? 

``Älä odota, vaan aloita. Tee suunnitelma, miten voit lähestyä

askel askeleelta kohti omaa tavoitettasi. 

Yhdessä pääsemme eteenpäin.

Toimintaterapia Tiina Aalto

Koulutukseltani olen toimintaterapeutti. Työkokemusta on vuosien aikana kertynyt kaikista ikäryhmistä. Asiakastyötä olen tehnyt pääosin neurologisten asiakkaiden parissa. Lisäksi neuropsykiatriset asiakkaat ovat tuttuja. Työkokemuksena on toimintakyvyn arviointia, akuuttikuntoutusta sekä avoterapiaa lapsille ja aikuisille. Pidempinä koulutuksina olen suorittanut erityispedagogiikan abbrobaturin, mielenterveyden edistäminen sekä psykologian perusopintoja. Arviointikoulutuksina ovat mm. SPM, sensomotoristen valmiuksien strukturoitu havainnoinnin arviointi sekä toiminnanohjauksen arviointikoulutukset. Syksyllä 2020 valmistuin SomeBody-ohjaajaksi. Viimeiseksi olen kouluttautunut lisää aistisäätelystä aistimodulaatio sekä A-osa SI-terapiasta. 

Kiinnostukseni kohteita terapiassa ovat lisäksi tunnesäätelyn vahvistaminen ja vireystason huomiointi kehontietoisuutta vahvistamalla. Työskentelen kaiken ikäisten kanssa. Tällä hetkellä asiakaskuntani koostuu lapsista ja nuorista, joilla on neuropsykiatrisia haasteita sekä kehitysviivettä. Toimintaterapiaa tuotan suomen kielellä, lisäksi kommunikointia tukevat menetelmät ovat käytössä.

Toimintaterapeuttina tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöistä, laadukasta toimintaterapiaa asiakkaan muutostavoitteiden mukaisesti.