Toimintaterapia Tiina Aalto

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea yksilön toiminnallista suoriutumista arkiympäristössään. Terapiaprosessissa yksilö määrittää kuntouksen tavoitteet toimintaterapeutin tuella. Toimintaterapiassa hyödynnetään yksilön mielenkiinnon kohteita sekä vahvuuksia ja terapian tavoitteena on toiminnallisuuden sekä elämänlaadun tukeminen. 

Muutoksen tavoite voi olla pieni tai iso ja se voi liittyä muun muuassa fyysiseen toimintakykyyn, elämänhallintaan tai arjen eri toimintoihin. Akuutti sairastuminen, vamma tai kehityksen viive voivat tuoda haasteita arkeen. Toimintaterapiaprosessi sisältää toimintakyvyn arviointia, yksilön toimintakyvyn tukemista, ohjausta sekä terapiaa sisältäen lausunnon. Lisäksi tarvittaessa läheisten ohjausta sekä tehdään apuvälinearviointeja suosituksineen. Toimintaterapeutti kulkee mukana muutosprosessissa.

Toimintaterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä. Tuotan yksilötoimintaterapiapalveluja kotikäynteinä Satakunnan alueella Porissa ja sen lähiympäristössä. Toimin Kelan palvelutuottajana. Kelan palvelukuvaus löytyy  linkkinä alapuolelta. 

https://www.kela.fi/documents/10180/9184001/Kelan+terapioiden+palvelukuvaus_FI_pdf.pdf 
Mitä haluat tehdä tai mihin haluat osallistua? 

``Älä odota, vaan aloita. Tee suunnitelma, miten voit lähestyä

askel askeleelta kohti omaa tavoitettasi. 

Toimintaterapia Tiina Aalto

Koulutukseltani olen toimintaterapeutti. Työkokemusta on vuosien aikana kertynyt kaikista ikäryhmistä. Asiakastyötä olen tehnyt pääosin neurologisten asiakkaiden parissa. Lisäksi neuropsykiatriset asiakkaat ovat tuttuja. Työkokemuksena on toimintakyvyn arviointia, akuuttikuntoutusta sekä avoterapiaa lapsille ja aikuisille. Pidempinä koulutuksina olen suorittanut erityispedagogiikan abbrobaturin, mielenterveyden edistäminen sekä parhaillaan psykologian perusopinnot. Arviointikoulutuksina ovat mm. SPM, sensomotoristen valmiuksien strukturoitu havainnoinnin arviointi sekä toiminnanohjauksen arviointikoulutukset. Syksyllä 2020 valmistun SomeBody-ohjaajaksi. Toimintaterapiaa tuotan suomen kielellä, lisäksi kommunikointia tukevat menetelmät ovat käytössä.

Toimintaterapeuttina tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöistä, laadukasta toimintaterapiaa asiakkaan muutostavoitteiden mukaisesti.